Meer ontvangen
Bewustwording

Oefenen in bewust meer ontvangen

Geven en ontvangen zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Geven kun jij al, dat weet ik zeker. De oefening voor jou zit 'm veel meer in oprecht ontvangen. Daarin ontspannen en jezelf toestaan ervan te genieten, of er zelfs méér van te willen! Oefen vandaag bewust in meer ontvangen.
Gratis Proefles