Bewustwording

Banner
Volle Plantmaan op 28 juni

Volle Plantmaan op 28 juni

Op 28 juni is het volle maan. Deze maan wordt de volle Plantmaan genoemd en het thema dat hierbij hoort, is bestemming. Het is een tijd waarin je even rustig af kunt wachten en de bestemming van jouw zaadjes / plannen wat ruimte kunt geven.
Wat betekent sexy voor jou?

Wat betekent het woord sexy voor jou?

Het is slechts een term, maar als je er dan publiekelijk iets over moet kunnen zeggen, zoals in een interview, ga je pas denken: maar wat betékent 'sexy' nou eigenlijk echt? Wat is het voor woord? Wanneer is iets wel of niet sexy? Wat is mijn verhouding tot sexy eigenlijk?
Meer ontvangen

Oefenen in bewust meer ontvangen

Geven en ontvangen zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Geven kun jij al, dat weet ik zeker. De oefening voor jou zit 'm veel meer in oprecht ontvangen. Daarin ontspannen en jezelf toestaan ervan te genieten, of er zelfs méér van te willen! Oefen vandaag bewust in meer ontvangen.
HCOA Banner