De relatie tussen schuld, strijd en vergeving.
Bewustwording

Dagelijkse vormen van vergeving (deel 3)

Dit is de derde en tevens laatste blog in de korte serie over vergeven in de dagelijkse praktijk. Vandaag vertel ik over de relatie tussen schuld, strijd en vergeving. Iedereen kent wel momenten in zijn of haar leven waarin hij of zij in een strijd-modus zit en vecht voor een betere situatie. Velen vechten tegen ziekte, depressie, ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Wat het ook is waar je tegen vecht, vechten is niet de weg naar vergeving.

Een stap achteruit

In mijn praktijk hoor ik vaak mensen letterlijk zeggen dat ze een strijd voeren tegen een ziekte of dreigende burnout. Om me heen zie ik mensen demonstreren tegen ongelijkheid of onrecht. Diverse vormen van strijd. Het is juist deze strijd die iets doet met onze lichaamscellen. Het put ons uit en rooft ons van de nodige levensenergie die we zo hard nodig hebben om te creëren waar we eigenlijk behoefte aan hebben.

Doe maar eens een stap achteruit van de situatie waarin je strijd voert en leer deze dan opnieuw beschouwen. Wat zien, horen, ruiken, voelen en proeven we dan eigenlijk echt? Wat nemen we echt waar als we dit zonder oordelen zouden noteren voor ons zelf? Welke levenslessen en thema’s krijgen we dan eigenlijk aangereikt? Wat wordt er eigenlijk ècht van ons gevraagd?

Hoe om te gaan met strijd?

Dikwijls hebben onze inzichten te maken met het opruimen van gedachten, ideeën en concepten in de vorm van oude overtuigingen die ons niet langer meer dienen. De lessen van de Queros indianen over de Munay Ki, de Taoïstische leer over de kunst van het niets doen (Wu Wei) en niet vechten Het Boeddhisme, de Ayurveda en ook de Bijbel (KJV). Allemaal vertellen ze iets over hoe om te gaan met strijd en vergeving.

Je bent hier niet gekomen om te strijden maar om tot wasdom te komen door te leren vergeven. Vergeven van jezelf en anderen in alle levensprocessen is geen makkelijke weg maar het is wel de basis voor genezing en heling. De vastgehouden emoties vanuit schuld verzwakken je vitaliteit (evenals angst, verdriet, schaamte, illusies, bezit en leugens). Daarmee wil ik niet zeggen dat deze emoties niet waardevol zijn, sterker nog , het zijn juist die emoties die ons mens maken. Onze houding echter ten opzichte van de emotie is bepalend of we ze gebruiken als brandstof of belemmering.

Ik nodig je uit om je dag te beginnen met de intentie jezelf en anderen te vergeven voor wat dan ook. Bevrijd jezelf van het dragen van de zware onnodige energie. Herken en erken waarin jij in je leven aan het strijden bent en verken nieuwe wegen door vergeving!

Vader van drie dochters en werkzaam als zelfstandig lifecoach, trainer en loopbaanadviseur. Werkt daarnaast met Ayahuasca . Levensmissie: Anderen bewust maken van talenten en mogelijkheden. Uplift eachother!

Banner