Flow is voor luie wezens
Bewustwording

Flow: voor luie wezens? Of sleutel tot geluk?

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik hou van flow! Ik hou van het idee, van de ervaring. Het is een heerlijke staat waarin dingen makkelijk gaan. Je kunt even goed hard werken, maar er zit een ease in. Een soort van ‘gedragen worden’ in je handelen. Er is een stroom waar je even op aan kunt sluiten, op mee kunt varen.

Soms ervaar ik het zelfs alsof een andere hand mijn hand beweegt, een grotere mind mij gedachten aanreikt, een grotere stem mijn zinnen vult. Het zijn momenten waarop creatie makkelijk gaat en je achteraf zelf verbaast kunt zijn over hetgeen is ontstaan (in beeld, woord, schrift, aan interventie met een klant).

Stagnatie

Zo was mijn verbazing des te groter toen ik laatst in gesprek was met een coach klant bij wie de weerstand aanging toen ik het woord ‘flow’ gebruikte. We záten nota bene in flow, en ineens zakte ze weg, haakte ze af. Dus wat gebeurde daar nou?

Doordat ze zo dapper was om aan te geven dat ze dit echt een saai onderwerp vond en ook niet zag waarom het überhaupt relevant was in het gesprek. Daardoor kon ik haar terug meenemen in het gesprek en laten zien hoe ik van haar onderwerp op flow kwam. Ach ja. Dat kon ze ook zien.

Wat me trof (en eerlijk gezegd verbaasde) was de felheid waarmee ze tegen ‘flow’ was: “Dat klinkt zo makkelijk, dan hoef je er niet voor te bloeden.”

Ik werd er van binnen even stil van. Ik weet dat niet iedereen het concept flow kent, en niet iedereen er gelijk een beeld bij heeft. Maar dit ging veel verder. We stuitten op de hardnekkige overtuiging (ergens vroeger opgedaan uiteraard) dat iets pas goed is als je er hard voor moet werken, als je er voor moet ‘bloeden’. Kortom: Groei, ontwikkeling, creatie moet pijn doen, voelbaar zijn.

Ze zei het met behoorlijke zelfkennis en kon zelf gelukkig horen dat het een valse overtuiging was, een beperkende overtuiging. Maar tegelijkertijd sprak ze ook hoe het werkelijk bij haar van binnen voelt. Dat is dus ook realiteit.

Flow

Dus wat is toch flow?

Al snel ontwikkelde het gesprek (wederom in flow) zich in een prachtige move.

Maar het zette me aan het denken. Het is toch wat. Hoe dat gaat. Hoe we als kind worden afgerekend op bepaald gedrag, een bepaald karakter of kwaliteit die we uiten. En dat we er dan iets op gaan vinden, om zo ongeschonden mogelijk het leven door te komen. In haar geval het ‘bloeden’ opzoeken, dat betekent namelijk dat je écht je best hebt gedaan, dat je voldoet (en in the end natuurlijk: dat je geaccepteerd wordt, niet afgewezen, misschien zelf geliefd wordt).

Voor diegenen die nog wel een beetje inspiratie kunnen gebruiken om het plezier van flow toe te laten in hun leven en werk, volgen hieronder wat definities. Dan hoor je het niet alleen van mij 😉

 • Flow is een optimale toestand van ervaring.
 • Flow is een stroom van energie.
 • Flow is een geestestoestand waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief met iets bezig zijn. Flow is het optimaal beleven van een moment. Voorbeelden van flow zijn de sporter die scoort of de chirurg die geconcentreerd maar tegelijkertijd ontspannen een operatie verricht.
 • Het begrip ‘flow’ is afkomstig van de psycholoog en hoogleraar Mihaly Csikszentmihalyi. Hij is een van de grondleggers van de positieve psychologie. Mihaly Csikszentmihalyi heeft veel onderzoek gedaan naar het beleven van geluk. Tijdens onze dagelijkse bezigheden wordt onze aandacht versnipperd over kleine dingen. In een toestand van flow is onze aandacht gericht op maar één enkel ding. Mihaly Csikszentmihalyi ontdekte dat mensen zich het meest gelukkig voelen als zij totaal opgaan in een bezigheid.
 • Synchronicity happens when you align with the flow of the universe rather than insisting the universe flow your way.

Mooi gezegd, maar best heel lastig…

Klopt. Ik weet hoe lastig het kan zijn, om de (ogenschijnlijke) controle los te laten. Om je over te geven aan iets onzichtbaars wat je zogenaamd zou moeten helpen. In mijn boek schrijf ik over 7 aspecten die je kunnen helpen bij loslaten. Dat boek bestaat niet voor niets. Het is een actueel thema. Veel vrouwen zitten ermee. Weten van gekkigheid niet meer hoe los te laten. Doodsbang dat als ze loslaten, de hele boel in het honderd zal lopen. Ik zeg je: het omgekeerde is waar.

Loslaten geeft grip. Echt. Hoe ingewikkeld dat ook mag klinken, in realiteit is de move zeer eenvoudig gemaakt. Soms moet je net even het sleuteltje weten te vinden. Ik vertel je erover in mijn boek (je kunt het hier bestellen – en je krijgt er momenteel als bonus een voor jou unieke handmade gift bij!).

Dus waarom flow?

Hier wil ik je nog een keer duidelijk maken waarom het zo waanzinnig is om het gebied en de staat van flow op te zoeken, toe te laten, te omarmen en te beleven:

En jij?

 • Je zou eens kunnen kijken of jij deze (of andere) vastgeroeste overtuigingen hebt over hoe je zou moeten werken, wat hard werken is en hoe het is om te ontspannen.
 • En onderzoek het fenomeen flow eens: Wat betekent het voor jou?
 • Hoe is het voor jou als iets in flow ontstaat? Is dat ok? Of is het te makkelijk?
 • Heeft flow voor jou een (vieze) bijklank? Zo ja, welke?
 • Waardoor kom jij in flow (denk je)?
 • Waarvoor is het fijn om in flow te zijn?

Ik hoor je graag! Leave a comment, ik kijk er naar uit! En deel het met je vriendinnen en collega’s. Opdat veel vrouwen deze zomer Flow mogen ervaren!

Liefs,

Leontine

Perfect Onvolmaakt Logo

 

Ik ben een Perfect Onvolmaakte game-changer. Mijn naam is Leontine Boxem, ik werd 2x in 2 jaar doodziek en kwam daar op een wonderlijke positieve wijze doorheen en zag het als gift en niet als downer. De lessen die ik daar leerde op het gebied van leven en ondernemen zijn game-changers geweest en geef ik nu met liefde door aan andere (ondernemende) vrouwen. Dat doe ik als auteur, coach, spreker, trainer en verbinder binnen Perfect Onvolmaakt®.

Banner